TRUNG CỘNG CÔNG BỐ “MẸ GIÀ DÂN TỘC” TỨC LÀ VỢ CỦA HỒ CHÍ MINH …

Đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên công bố thông tin Mẹ già Dân tộc Việt Nam đầu tiên là vợ đầu tiên của Hồ Chí Minh năm 1930, không phải là bà Tăng Tuyết Minh?

(source 24 giờ tin tức Youtube)

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s