VIỆT CỘNG ĂN CHẶN, ĂN GIỰT TIỀN HỔ TRỢ HẠN MẶN CỦA NÔNG DÂN…

 

Hạn mặn trong vụ Đông – Xuân vừa qua đã làm thiệt hại trên 86.000 ha lúa của người dân tại Kiên Giang. Chính quyền tỉnh quyết định tạm ứng 140 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ cho nông dân. Tuy nhiên, việc triển khai hỗ trợ ở xã Vĩnh Thuận có những biểu hiện khuất tất khiến người dân bức xúc.

Ăn chặn tiền hỗ trợ hạn mặn nhà nước Lào hỗ trợ người dân Việt Nam…..

Lào hỗ trợ Việt Nam 257 nghìn USD khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn. thế nhưng tiền không đến tay người dân

(source from Clip Hay’s FB)

CHRIS PHAN… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s