XIN ĐỪNG XUA ĐUỔI TRẺ EM…

NẾU BẠN KHÔNG THỂ GIÚP EM, THÌ HÃY NHỜ NGƯỜI KHÁC GIÚP MẤY EM…

(Xin bấm vào link dưới đây để video clip)

https://cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com/2017/06/14/xin-dung-xua-duoi-tre-em/

(source from Inspriy Human Right)

| Phan Nguyên Luân |.. .thực hiện

This entry was posted in 6- Văn Học, Ý Niệm Đời Sống. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s