KHOA HỌC PHÁT TRIỂN HIỆN TẠI Ở VIETNAM…

THẾ GIỚI KHOA HỌC TÂN KỲ… của CSVN !!

KỸ THUẬT TÂN TIẾN CỦA KHÔNG QUÂN CỘNG SẢN VIỆT NAM…

– LÁI TIỀM KÍCH CHIẾN ĐẤU ĐỊNH VỊ BẰNG BẢN ĐỒ GIẤY

– RỚT XUỐNG BIỂN, DÙNG DIÊM QUẸT LÀM TÍN HIỆU …

Image may contain: one or more people
Image may contain: one or more people

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s