CHỦ TỊCH XÃ THAM NHŨNG, MUA CHỨC… TRỐN TÙ, ĐÒI CHÉM VỢ THEO THẰNG KHÁC!!

 

CÓ THẰNG ĐẢNG VIỆT CỘNG NÀO THANH LIÊM KHÔNG ???

Chủ tịch xã, thằng tội phạm trốn tù:

lúc đầu anh là phó chủ tịch,Anh kiếm được tiền để anh chaỵ lên chủ tịch để anh tham ô kiếm tiền cho em cho con tiêu. anh chấp nhận đi tù một năm. vậy mà e bỏ anh đi lấy thằng khác. anh phải tham ô vì vợ vì con. ha ha ha. mẹ mày ác giả, ác báo”.

Video này hơn triệu lời nói, triều bài viết… Để thấy hệ thống của Việt cộng, “tham nhũng” mua quan, bán chức từ cấp thấp quèn Xã đến Quận, Tỉnh, Thành Phố, Bộ và kể cả Thủ Tướng…v…v..

VIỆT CỘNG ơi VIỆT CỘNG… nhục nào hơn?

 

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s