NHỮNG BÀI TOÁN… KHÔNG TRƯỜNG DẠY !! 

No automatic alt text available.

We all studied mathematics in school, but much of what we learnt is not applicable to our day-to-day lives. There is, however, a whole other field of mathematics that we were not taught – the math of life. These are the prime equations and proofs that anyone should know, as they apply to life, love, and the pursuit of happiness

Tạm Dịch:
…”chúng ta học những phép tính (toán) trong trường, nhưng hầu hết không thực dụng được trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, hầu hết những “phép tính” ta không được dạy thì lại thực dựng hữu ích trong cuộc sống. Sau đây là những minh chứng mà bất cứ người nào cũng biết, những “phép tính không trường dạy” lại rất hữu ích và thực dụng trong cuộc đời, trong tình yêu và nhất là trong hạnh phúc”… (plh)

OFFICE ARITHMETIC:
Smart boss + Smart employee = Profit
Smart boss + Dumb employee = Production
Dumb boss + Smart employee = Promotion
Dumb boss + Dumb employee = Overtime

Boss thông minh + Nhân viên thông minh = tạo lợi nhuận
Boss thông minh + nhân viên ngu = tạo sản phẩm
Boss ngu + nhân viên thông mình = Cần thưởng thí
Boss ngu + nhân viên ngu = làm phu trội… te tua !!

——————————
ROMANCE MATHEMATICS
Smart man + Smart woman = Romance
Smart man + Dumb woman = Affair
Dumb man + Smart woman = Marriage
Dumb man + Dumb woman= Pregnancy

BÀI TOÁN LÃNG MẠN”
Chàng thông minh + Nàng thông minh = Tình Tứ
Chàng thông mình + Nàng khù khờ = Bình Thường
Chàng khù khờ + Nàng thông minh = Cưới nhau (là cái chắc)
Chàng khù khờ + Nàng khù khờ = ra cái… Bụng Bầu (0 sao khỏi)

————————————
SHOPPING PROOFS
A man will pay $2 – for a $1 item he needs.
A woman will pay $1 – for a $2 item that she doesn’t need.

ĐI SHOPPING
Chàng sẽ trả $2 để mua một món đồ giá $1 về để dùng
Nàng sẽ trả $1 để mua một món đồ giá $2 về không dùng

…TO BE CONTINUED…

Phan Nguyên Luân… thực hiện

No automatic alt text available.
Image may contain: 2 people
Image may contain: 2 people
No automatic alt text available.
This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - HÌnh đẹp, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s