ĐÊM NAY “BÁC”… KHÔNG NGỦ !!

GIỚI TRẺ VIỆT NAM SĨ NHỤC “TÊN TRỘM… HỒ CHÍ MINH” !!

… “Khi Người Dân Coi Tên HỒ CHÍ MÌNH… là MỘT TÊN TRỘM !! Đồng Nghĩa Với Đồng Bào đã Nhận Thức Rỏ Ràng và Khinh Bỉ, Phỉ Nhổ Bộ Mặt Giả Tạo Của “cha già dân tộc họ Hồ”… Chỉ Là Hình Ảnh Đề Lãnh Đạo Việt Cộng Tiếp Tục Xây Dựng Thần Tượng Mị Dân, Cố Bám Víu Chế Độ”…

This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s