Daily Archives: June 20, 2017

LET IT BE ME… Ray LaMontagne

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

NƯỚC VIỆT NAM NGHÈO… NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG THẤY NGHÈO !!

(source DeoLeo’s Youtube)

Posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự | Leave a comment

THÔNG BÁO – CHƯƠNG TRÌNH NGÀY DẠ TIỆC LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017

Posted in 2- Thông Báo, 4- Bạn 9B/Bồ Đề, Bạn 9B/Bồ Đề - Thông Báo, Thông Báo - C/T Từ Thiện, Thông Báo - Góp ý, Thông Báo - T/B Đặc Biệt, Thông Báo - Tâm Tình | Leave a comment

THÔNG BÁO – NGÀY ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017

****** “Đại Hội Liên Trường Phú Yên 2017” ****** Kính thưa quý Thầy Cô và các anh chị em đồng môn liên Trường Phú Yên thân mến. Chỉ còn 3 tuần lễ nữa, chúng ta bước vào ngày họp mặt … Continue reading

Posted in 2- Thông Báo, 4- Bạn 9B/Bồ Đề, Bạn 9B/Bồ Đề - Thông Báo, Thông Báo - C/T Từ Thiện, Thông Báo - Góp ý, Thông Báo - T/B Đặc Biệt, Thông Báo - Tâm Tình | Leave a comment

NHỮNG BI KỊCH VIỆT KIỀU VỀ “CHỐN… VIỆT CỘNG” !!

(Việt kiều nào có ý định về nước cưới vợ …và mua nhà cho vợ mới đứng tên. nên đọc tài liệu này.) Chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Thuận tại một công trình xây dựng ở Tành phố Mỹ … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Việt Nam | Leave a comment