TÔI, ĐƯ LUẬN VIÊN… XẠO !!

 • Tôi làm một kiếp Dư Luận Viên
 • Cứ theo lệnh Đảng, sẽ có tiền
 • Chữi rủa như kẻ Vô tri-giác
 • Chữi giòng họ tôi, chữi tổ tiên!
 • Tôi, dư luận viên… như bán thân
 • Bán luôn hồn phách, kẻ vô thần
 • Tôi tố cha mẹ theo xứ mệnh
 • Tôi rủa ông bà, chẳng bâng khuâng!
 • Tôi, dư luận viên… cả đời ngu
 • Chỉ làm công cụ, như người mù
 • Tôi chữi, tôi chém, tôi hiếu sát
 • Đảng ngồi hưởng lợi, tôi đội khu !!
 • Tôi, dư luận viên… óc không não
 • Tháng ngày câm miêng như loài ngao
 • Chết sình hôi thúi trên bờ cạn
 • Như xác Mao, Hồ, khác chi nào?
 • Tôi, dư luận viên… chỉ biết xạo !!
 • … “bài viết tặng cho các em dư luận viên Việt cộng”..

| phan nguyên luân |

 

 

  

This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Văn Trào Phúng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s