XÁC HỒ CHÍ MINH… ĐÃ RỮA THÚI NÊN PHẢI “ƯỚP KHÔ”(?!)

SỰ THẬT NHƯ KIM TRONG TÚI QUẦN !!

Nhìn phát khiếp chết sao không chôn đi mà để ngay giữa lăng Ba Đình trấn ếm Viêt Nam không ngóc đầu lên nỗi và thối um cả Hà Nội vậy (?). Chết thì chôn mới siêu thoát chứ để như vậy thành quỷ dữ ám ếm cả một đất nước,trước khi chôn nên khám DNA xem ông ta là Việt hay tàu.
Lãnh đạo Việt cộng biết xác nằm trong lăng là “xáp” không phải của HCM, mà vẫn dùng để “lừa dân” đến bao giờ???
Đây là Xác Thật của HCM !!!

Một tên Bộ Đội (dấu tên) canh giữ xác ướp KHÔ của HCM đã chụp lại, còn xác nằm trong lăng Ba Đình chỉ là “xáp”…

(source from NNP’s blog / Khanh Lam’s FB)

This entry was posted in 5- Tin Tức, 7- Văn Nghệ, Tin Tức - Việt Nam, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s