ĐỒNG BÀO KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ VIỆT CỘNG CƯỚP… QUAY SANG CƯỚP của NHỮNG CỰU CHIẾN BINH BỘ ĐỘI !!

khi xưa mấy anh Bộ Đội hy sinh tuổi trẻ, bỏ xương máu giúp Đảng đánh đuổi Mỹ, giết đồng bào miền Nam để xâm chiếm VNCH. Ngày nay Đảng giúp Trung cộng đánh đuổi các anh cựu chiến binh Bộ Đội!

Bây giờ vỡ lẽ, chú Bộ Đội cụ Hồ thấy rõ dã tâm của Việt cộng…

Ra chiến trường không chết, thế mà chết dưới tay lãnh đạo địa phương

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: