KHÔNG THẬT THÀ…

Image may contain: drawing

CHUYỆN ĐÃ XƯA…

Lúc còn sinh viên, Lucky và “nó” cãi nhau… Nó bật khóc, Lucky vội vàng nhận lỗi làm hoà! Thực ra lỗi ko phải ở Lucky, nhưng nói với em gái, bất luận “nó” có lỗi hay ko, chỉ cần “nó” khóc thì đều do lỗi của anh Lucky…

Em Út cười nhẹ: – anh làm đúng! Nhưng sao chị bỏ đi ?

Lucky ngắt mũi Út: – “nó” bảo anh không thật thà !!!

| PHAN NGUYÊN LUÂN |

Image may contain: drawing
Image may contain: drawing
This entry was posted in 6- Văn Học, Bút Ký. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s