CÁC TỔNG THỐNG TÂY PHƯƠNG CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN, TẠI SAO LÃNH ĐẠO VIỆT CỘNG TA KHÔNG CHẠY ĐƯỢC?

Obama, Putin cũng chạy, sao ta lại phê phán?

Phó Giáo Sư/Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Tri thẳng thắn: Tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi cho các lớp học khi tham gia giảng bài ở đó rằng tại sao lại phê phán việc chạy chức chạy quyền. Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ (?!). Obama phải ‘chạy’ vào Nhà Trắng, Putin phải ‘chạy’ vào nhà đỏ thì việc chạy vào chức, quyền của Việt Nam cũng là dễ hiểu. (source from plo.vn)

(Bản thân tôi cũng Chạy Chức Mua Bằng Tiến Sĩ, Có Sao Đâu?)

Bấm Vào Link Dưới Đây Để Xem Chi Tiết Bài Viết…

http://plo.vn/ban-doc/chay-chuc-chay-quyen-obama-putin-cung-chay-sao-ta-lai-phe-phan-527986.html

 

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s