ĐỀ XUẤT: “XE DU LỊCH TRUNG CỘNG VÀO VIỆT NAM TỰ DO, KHÔNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT” !!!

VIỆT NAM SÁT NHẬP VÀO TRUNG QUỐC CHỈ CÒN LÀ THỜI GIAN…

Chủ tịch Lạng Sơn cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh thực hiện cơ chế đặc thù trong việc tổ chức hoạt động xe du lịch của Trung cộng tự lái giữa Lạng Sơn với Quảng Tây, Trung Quốc. Đề xuất này tỉnh đã có văn bản kiến nghị gửi Chính phủ hồi tháng 6 năm nay.

Trên thực tế, việc mở cửa cho xe du lịch tự lái Trung Quốc vào Việt Nam mới chỉ có tỉnh Quảng Ninh được áp dụng thí điểm từ 30/9/2016 đến hết ngày 11/1/2017. (source from cafef.vn)

Bấm vào Link này để xem chi tiết bài viết …

http://cafef.vn/de-xuat-cho-phep-xe-du-lich-trung-quoc-tu-lai-vao-lang-son-20170703154348002.chn

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s