ÁO TRẮNG… RƯNG MI !!

Thơ…

Hết rồi áo trắng ngây thơ.
Đâu còn những phút mộng mơ tan trường.
Ngày mai pháo đỏ nhuộm đường.
Thay tà áo trắng bằng hường vu quy.
Nhìn bạn bè bổng rưng mi.
Xếp lại áo trắng biệt ly…Ôi buồn.

(DTS)

This entry was posted in 6- Văn Học, 7- Văn Nghệ, Thơ Xưa Và Nay, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: