Daily Archives: July 8, 2017

THÔNG TIN 12,000 NGƯỜI GỐC VIỆT Ở HOA KỲ CÓ DANH SÁCH BỊ TRỤC XUẤT NHƯ THẾ NÀO???

(ĐÂY LÀ LINK THÔNG TIN KHÔNG KIỂM CHỨNG) http://tinnuocmy.com/12000-nguoi-viet-o-my-se-bi-truc-xuat-d86.html Gần đây có những website, và một số người “tự nhận” làm cho sở di trú Hoa Kỳ đã cho đăng một số thông tin “không kiểm chứng”, hay nói đúng … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng | Leave a comment

THÔNG TIN 12,000 NGƯỜI GỐC VIỆT Ở HOA KỲ CÓ DANH SÁCH BỊ TRỤC XUẤT NHƯ THẾ NÀO???

(ĐÂY LÀ LINK THÔNG TIN KHÔNG KIỂM CHỨNG)   Gần đây có những website, và một số người “tự nhận” làm cho sở Di Trú Hoa Kỳ đã cho đăng một số thông tin “không kiểm chứng”, hay nói đúng … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng | Leave a comment

ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017 – THÔNG BÁO SỐ 13

  THÔNG BÁO ! THÔNG BÁO !! Kính thưa thầy cô và các anh chị đồng môn, chúng ta chỉ còn đúng 1 tuần lễ nữa là đến ngày Dạ Tiệc Họp Mặt Cựu Hoc Sinh Liên Trường Phú Yên … Continue reading

Posted in 2- Thông Báo, Thông Báo - C/T Từ Thiện, Thông Báo - Góp ý, Thông Báo - T/B Đặc Biệt, Thông Báo - Tâm Tình | Leave a comment