CHỒNG THƯƠNG…

Image may contain: 3 people, people smiling

Chị Châu hỏi chị Mỹ: -Chồng chị có thương chị hông?

Chị Mỹ: -Hông, mỗi lần chị vào xe thì ảnh đi vòng qua mở và đóng cửa xe.

Chị Châu: -Như vậy là ảnh thương chị chứ!

Chị Mỹ: -Hổng phải, ảnh sợ chị mở cửa ra đụng xe khác làm trầy xe ảnh.

Chị Mỹ: -Còn em ?

Chị Châu: -Chồng em thương em lắm!

Chị Mỹ: -Sao em biết?

Chị Châu:-Ảnh nói ảnh thích ngủ với em thôi, không thích ngủ với ai hết.

Chị Mỹ: -Tại sao vậy?

Chị Châu: -Ảnh nói ngủ với em, ảnh ngủ một giấc tới sáng

Chị Mỹ:-Đêm nào cũng vậy?

Chị Châu:- Dạ !!!

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s