Lời của Trẻ Thơ..

Hôm nay đi làm về, Cha hỏi con gái:
-Con thấy mẹ nói chuyện gì với ai?
Con gái: 
-Con thấy mẹ chửi ông phát thư đó ba ?
Cha:
-Chửi sao con ?
Con gái:
– lúc đó má của Mẹ tức quá đỏ ửng, mẹ còn vói người lên nhéo má ổng, rồi mẹ chửi: ” đồ quỷ nà, nhìn cái mặt thấy mà…ghét”
-Cha: con bà nó !!!

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s