MỒ MẢ NGƯỜI CHẾT ĐẢNG CŨNG RA TAY CƯỚP… HUYỆT MỘ SẴN SÀNG CHÔN VIỆT CỘNG !!

HUYỆT MỘ SẴN SÀNG CHÔN VIỆT CỘNG !!

CƯỚP HẾT ĐẤT CỦA NGƯỜI SỐNG, BÂY GIỜ VIỆT CỘNG RA TAY CƯỚP NGHĨA ĐỊA, MỒ MẢ NGƯỜI CHẾT…

Hơn 70 năm ở miền Bắc, và 42 năm ở miền Nam, Việt cộng dựng lên đảng cộng sản tàn phá, bị hủy hoại tổ quốc. Đang của người Việt cộng đang bị sụp đổ, bị tróc nóc, bị san bằng bởi các thế lực thù địch trong và ngoài đảng.

Đại đa số đảng viên đã hư hỏng, đốn mạt, và có hệ thần kinh khốn nạn ! Đảng đã biến chất, thoái hóa và bại sụi, bất lực vì quá tham nhũng, cắt cứ và trộm cướp của nhân dân.

Việc chỉ rõ thực chất, tác hại của đảng độc tài tham nhũng, sự cần thiết mạng xã hội FaceBook phải đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, là đẩy mạnh phong trào dân chủ, xu thế đối thoại, và khuynh hướng cởi mở; “đòi thực hiện Dân chủ, tôn trọng Nhân quyền bằng tiến lên chế độ “đa nguyên, đa đảng”.

Mục đích minh bạch, thượng tôn pháp luật vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời, góp phần đẩy mạnh những hoạt động “Tự do ngôn luận”, “tự diễn biến tư tưởng chống độc quyền’, “tự chuyển hóa sang dân chủ” ở nước ta hiện nay.

(source from Formosa Vungang‘s FB)

Hãy bấm vào link dưới đây để xem chi tiết bài viết…

http://soha.vn/dat-nghia-trang-lon-nhat-sai-gon-se-duoc-ban-dau-gia-voi-muc-gan-15-trieu-dong-m2-20170713170256423.htm

 

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s