THỦ TƯỚNG VIỆT CỘNG – NGUYỄN XUÂN PHÚC… DIỄN KỊCH !!

TRI ÂN BÀ MẸ QUẢNG NAM… DẦM MƯA !!

Ko biết cảm giác các “bà mẹ VN anh hùng ra sao”??? Đây là cách mà ông thủ tướng Việt cộng – Nguyễn Xuân Phúc tri ân các bà mẹ…
Các bà cụ đứng dưới lạnh rét, co ro trong chiếc áo nhưa mỏng toanh dưới cơn mưa nặng hạt, thì ngài thủ tướng Việt cộng tên Phúc vẫn ung dung tươi cười vì đã có người dầm mưa che dù cho ông…
Tôi cảm giác cái lễ “tri ân” cố tạo ra hình thức, hình ảnh để báo chí của Đảng chạy tít đăng báo cho oai, đánh bóng tên tuổi người lãnh đạo đang quan tâm đến dân, nhất là đồng bào miền Trung đang khốn đốn, tang thương vì ngành đánh cá đã bị tiêu diệt bởi môi trường độc hai do Formosa gây nên…
Người dân miền Trung khu vực này cần lãnh đạo Việt cộng giải quyết công ty Thép Formasa thải độc tố ra biển, và nhất là quan tâm đến đời sống dân sinh mà mội trường độc hại đã làm cho hàng trăm ngàn đến cả triệu gia đình sống về ngành ngư nghiệp không có lôi thoát…
… Cứ vài ba tháng, một vài tên lãnh đạo Việt cộng thay phiên nhau làm “diễn kịch”, trao bằng, dựng tượng cho mấy mẹ già sắp cùng tuổi thọ, thay vì phải giúp họ cứu đói, giải quyết vấn đề thực tế môi trường…
Cứ làm trò hề, mị dân…

BẢO SAO ĐỒNG BÀO KHÔNG HẬN VIỆT CỘNG?

| phan nguyên luân |… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Chuyện Phiếm Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s