Daily Archives: July 28, 2017

CÁI CHẾT của MỘT GIA ĐÌNH… BẠN TÔI !! (part 2)

(Tiếp Theo Kỳ Trước) Tiếng cell phone reo, hình như phone của thằng Hiếu gọi cho Vị Thủy. Không biết đầu dây bên kia thằng Hiếu nói gì, nhưng vẫn thấy khuôn mặt của Vị Thủy không thay đổi và … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Bút Ký, Chốn Văn Chương, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Địa Phương | Leave a comment

CÁI CHẾT của MỘT GIA ĐÌNH… BẠN TÔI !

Ở độ cao ngất trời, tôi nhìn ra khung cửa kiếng máy bay, mây từng tầng chồng chất nhau “dầy cộm”, nhưng hình như chỉ tụ thành một khối đứng yên một chổ. Bây giờ tôi mới khâm phục tổ … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Bút Ký, Chốn Văn Chương, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Địa Phương | Leave a comment

Magic Key Of Your Heart

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Lara Fabian – Parce que tu pars

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

Baila me – Gipsy Kings

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

GUANTANAMERA (Rumba)

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu | Leave a comment

GIPSY KINGS ★ “BAMBOLEO”

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

I’LL LOVE YOU-Ti Amero .. IL DIVO

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

CLOSE YOUR EYES… MICHAEL BUBLE

Posted in Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HOW I LOVE YOU…

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment