“GIAO KÈO” TRỊNH XUÂN THANH CHỊU VỀ “ĐẤU TỐ” ĐINH LA THĂNG… THÌ ĐƯỢC PHỤC CHỨC, MIỄN TỘI ?!!

Trò chơi Đấu Tố hạ bệ và cướp tài sản lẫn nhau của giới lãnh đạo Việt cộng !!

(source video from Tin Tức 24h TV)

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s