ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017 – LITTLE SAIGON, CALIFORNIA !!

 Chủ Đề: HẠ VÀNG BIỂN XANH 15/7/2017

Xin hân giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu

Video ĐẠI HỘI CHS LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017 PART 1 (Dạ Tiệc, Thứ Bảy ngày 15-7) do anh Hồ Tâm thực hiện. Rất hấp dẫn và sống động. Xin cám ơn đồng môn Hồ Tâm rất nhiều.

Trân trọng giới thiệu.

(source from Nguyễn Huệ Hải Ngoai / NHHN)
This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 7- Văn Nghệ, S/H Đồng Hương - Bài Viết Sinh Hoạt, Văn Nghệ - Videos Đồng Hương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s