ĐẠI HỘI LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017 – NGÀY DU NGOẠN !!

chủ đề: HẠ VÀNG BIỂN XANH… (ngày du ngoạn 16/7/2017)

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu

Video ĐẠI HỘI CHS LIÊN TRƯỜNG PHÚ YÊN 2017 PART 2 (Du Ngoạn) do anh Hồ Tâm thực hiện. Hình ảnh rất sống động và vui nhộn. Xin cám ơn đồng môn Hồ Tâm rất nhiều.

Trân trọng giới thiệu.

NHHN

This entry was posted in 1- Sinh Hoạt Đồng Hương Phú Yên, 4- Bạn 9B/Bồ Đề, Bạn 9B/Bồ Đề - Videos, Nhạc của Xứ Nẫu, S/H Đồng Hương - Bạn Hữu Phú Yên Đó Đây, Văn Nghệ - Videos Đồng Hương. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s