XƯA: BAO NHIỀU MÁY BAY TRIỆT HẠ MỘT MỤC TIÊU / NAY: NHIỀU MỤC TIÊU BỊ TRIỆT HẠ BỞI MỘT BOM TINH KHÔN!!

(source from public youtube)

mời bạn “chiêm ngưỡng” vũ khí tinh khôn của quân đội Hoa Kỳ…

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s