BỨC TRANH THẾ SỰ…

BỨC TRANH THẾ SỰ I ...
(Mời họa theo hình)

Sống bốn ngàn năm đã bạc đầu 😉
Già hơn Đại Thánh Ngộ Tôn Râu 🤣
Học đòi Bát Giới khua môi mép
Bắt chước Tề Thiên múa gậy lâu
” Quen thói côn đồ trên đất Việt 🇻🇳
Ngấm đòn pháp luật dưới trời Âu ” 🇦🇲
Coi thường danh dự…quốc gia nhục😣
Bởi ở kề bên háng giặc Tàu…! 🇨🇳

BỨC TRANH THẾ SỰ II …!

Lãnh đạo cầm quyền chẳng có đầu
Ngu si dốt nát loại già râu
Khoe khoang lộ tẩy lôi thôi quá
Lẻo mép phơi bày bóp méo lâu
Dại chợ khôn nhà như mọi rợ
Ngu đần điếm chảy dưới trời âu
Lưu manh khủng bố tồi tàn nhục
Bắt cóc giang hồ giống giặc tàu !…

(source from Hahnguyen’s FB)
PhongTrần.HT 17.08.2017

Tranh của hoạ sĩ Vũ Tuân

 

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tranh Vẽ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s