Daily Archives: August 22, 2017

WHAT I REALLY MEANT TO SAY… Cyndi Thomson

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

I HATE MYSELF IN THE MORNING… Lee Ann womack

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

ONCE IN A LIFETIME LOVE… Alan Jackson

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

DARCI and OSCAR

Posted in Văn Nghệ - HÌnh đẹp | Leave a comment

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP “TRIỆT CỜ BUỘC” TRUNG CỘNG PHẢI TUÂN THỦ THEO ĐIỀU KIỆN TRÊN HỒ SƠ BIỂN ĐÔNG VÀ BẮC HÀN !!

Sau khi tân tổng thống Donald Trump lên chấp chính, tình hình biển đông khá lặng dịu, và cường độ tham tàn độc bá chiếm biển đông của Trung cộng cũng đã giảm bớt đáng kể. Những dân tộc của … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

YOU ARE STILL THE ONE… Shania Twain

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

FROM THIS MOMENT ON… Shinia Twain

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

VẠN SỰ TÙY DUYÊN…

“Vạn sự tuỳ duyên” là câu cửa miệng của rất nhiều người. Nhưng đã mấy ai làm nổi điều ấy? Tùy duyên là chuyện không đơn giản vì con người ngày nay luôn ham mê truy cầu, thích ngược xuôi … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Tôn Giáo | Leave a comment

ENDLESS LOVE … Lionel Richie – Shania Twain

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment