TRẺ EM NGHÈO ĐÓI NHÌN TƯỢNG BÁC… NO BỤNG !!

Nhìn dân đói khổ khắp nơi
Họ đang lê lết kiếp đời lầm than
Ngậm ngùi mong sống bình an
Nhưng chế độ mãi ngênh ngang lộng hành…

Một bầy ác thú gian manh
Là đảng việt cộng vì dành lợi riêng
Bầy trò xuẩn ngốc quá điên
Xây tượng Hồ chệt… góp tiền của dân(?)

Đúng là một lũ ngu đần
Nghe thằng Tàu cộng đã dâng nước nhà
Mặc chúng thao túng Hoàng Sa
Thả tàu giăng mắc lối ra, khu vào…

Ngư dân đánh cá lao đao
Nào là bị bắn, cướp tàu, hành hung
Nhà nước cả lũ bất công
Đâu dám lên tiếng mích lòng lân bang!

Chúng thờ Tàu rất lớp lang
Tổ tiên bán đứt chịu hàng vong nô
Hiến dâng hết cả cơ đồ
Nay còn xây tượng thằng Hồ Chí Minh

Một thây Hồ giả Ba Đình
Bao nhiêu tượng khác chình ình khắp nơi
Dân nhìn ai cũng rụng rời
Cái tên dâm tặc là người xấu xa!

Đã đem chủ thuyết tà ma
Cộng sản tàn độc cướp nhà, giết dân
Đồng bào khốn đốn chết dần…
Việt Nam tổ quốc bị phân tán rồi!

Nhìn xem một lũ đười ươi
Còn trò gì nữa chọc cười thêm đây?
Nếu đem xây tượng Hồ này
Sẽ bị đập vỡ một ngày không xa!

Hao tiền tốn của dân ta!

NHUNG TRUONG

This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Văn Trào Phúng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s