CHỜ CƠM… CHỜ CHỒNG !!


Chiều nay vợ nấu cua đồng
Luộc gà nấu trứng đợi chồng về xơi
Đêm dần trăng sáng lưng trời
Mà sao chưa thấy chồng ơi về nhà

Chuyến này thì chết với bà
Đi làm nhậu nhẹt la cà ở đâu
Đã ba giờ sáng canh thâu
Chờ chồng như cọc chờ trâu chờ bò

Ngày xưa chồng hẹn chồng hò
Ngày xưa chồng hứa nhỏ to thế này
Cưới em anh sẽ siêng cày
Cày đêm cày sáng cày ngày cày trưa

Ai ngờ đã bị chồng lừa
Cưới rồi chồng chẳng cày bừa với em
Chồng đi hàng xóm cày thêm
Ban ngày công sở ban đêm ngoài đường

Ôi thôi phận gái chán chường
Chờ chồng. …chờ mãi. …bỏ giường. …ngủ hiên !!!!!!

(source from ThuyVy’s FB)

This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Văn Trào Phúng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s