MÃN THANH SUY VONG… VIỆT NAM SUY ĐỒI, VONG QUỐC!!

THỜI MẠT VẬN CỦA MÃN THANH ĐẦU THẾ KỶ TRƯỚC…
VÀ THỜI MỤC RUỔNG CỦA VIỆT CỘNG NGÀY NAY…

Thời mạt Thanh, khi bát quốc liên quân vào trung hoa dùng thủ đoạn làm tê liệt ý chí dân Trung bằng cách quảng cáo thuốc phiện{phước thọ cao) ,mua chuộc quan lại triều đình, mua bán đồ cỗ hoàng cung, nhà hút, động thổ, mọc lên như nấm, tuổi trẻ trung hoa thời bấy giờ chìm đắm trong ăn chơi, truỵ lạc hút xách, đến nỗi người Nhật gọi họ là “Đông Á Bịnh Phu”

Âm mưu đó đảng CS trung quốc đang dùng lại trên đất nước Việt Nam, như chúng ta thấy hiện nay…con người Việt Nam ,nhất là tuổi trẻ, đang trên con đường mất dần nội lực, cộng thêm sự tiếp tay của đảng CSVN,người dân lo kiếm cơm đã mệt nhoài, không còn cần thiết hay lo nghĩ đến chuyện quốc gia hưng vong…

Nhà giàu và con quan quyền Việt cộng sợ mất của và tìm cách đưa vợ con, gia đình ra nước ngoài làm tổ, thả neo…, người nghèo lo cơm cho gia đình đã hụt hơi,cộng thêm sưu cao thuế nặng đè lên lưng. Trong khi đó những kẻ cầm quyền tự cho mình quyền hành cướp đất, cướp nhà của dân, đàn áp dân, tra tấn dân, và tham nhũng đục khoét đất nước không chừa thức gì, và bán đất đài tài sản của quốc gia cho ngoại bang. Điều đáng quan ngại nhất là lãnh đạo Việt cộng cam chịu làm Thái Thú cho Tàu… cho nên có thể khắng định một câu “Vong Quốc chỉ còn là thời gian,  là chắc rồi”!!!

Mỗi người con dân Việt dù ở nơi nào trên thế giới, hãy tự chiêm nghiệm lại chính mình: “Có lý nào mình cam chịu làm Nô Lệ cho Ngoại Bang Tàu Cộng ở thời Văn Minh của Nhân Loại ở thế kỷ này”??

Hỏi là tự trả lời !!

CHRIS PHAN… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s