TRUNG THÀNH…

Một giải thi kinh hoàng để xem quân đội của quốc gia nào trung thành với tướng của mình nhất.

Mỗi tiểu đội lính của mình đặt vào một căn phòng khóa kín. Thời gian một phút sau khi người tướng thả 1 sợi lông gà chạm đất, xem lính của mình trung thành tử tử nghe theo lệnh hay không!!

Tướng Mỹ ra lệnh:
“Các bạn hãy kiên cường”… Quả thật, sau khi vị tướng thả sợi lông xuống đất và đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ Mỹ và một phút sau tất cả đều tự sát hết.

Đến lượt vị tướng người Nhật nói:
Cần gì phải 1 phút. Chỉ cần sợi lông chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát hết. Khi ông ta thả sợi lông rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng súng nổ và tất cả đều đã chết.

Đến lượt thượng tướng Việt cộng thả lông gà…

Chờ đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe tiếng súng nên hai vị tướng Mỹ và Nhật cười chế diễu. Nhưng rồi tướng Việt cộng cười khẩy và dẫn hai vị tướng kia đến hiện trường. Khi mở của phòng, Tướng Mỹ, tướng Nhật nhìn muốn quá đổi kinh ngạc, vì tất cả các anh lính cụ Hồ đều đang nằm ngữa dưới sàn nhà chu mỏ… thổi lông gà để không cho nó chạm đất…

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s