Daily Archives: October 16, 2017

NANCY NGUYỄN và TRẦN KIỀU NGỌC… HAI KHUÔN MẶT TIÊU BIỂU trong SỰ KIỆN “Không Chống Cộng, Chỉ Chống Cái Ác” !!!!

  Trong mấy tuần qua, sự kiện Luật Sư Trần Kiều Ngọc đã tạo nên môt bầu không khí chính trị Việt hải ngoại sôi động. Rất nhiều người bênh và cũng không ít người chống qua lời phát biểu hùng … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

NANCY NGUYỄN và TRẦN KIỀU NGỌC… HAI KHUÔN MẶT TIÊU BIỂU trong SỰ KIỆN “Không Chống Cộng, Chỉ Chống Cái Ác” !!

Trong mấy tuần qua, sự kiện Luật Sư Trần Kiều Ngọc đã tạo nên môt bầu không khí chính trị Việt hải ngoại sôi động. Rất nhiều người bênh và cũng không ít người chống qua lời phát biểu hùng hồn, … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận, Tin Tức - Cộng Đồng | Leave a comment

NANCY NGUYỄN và TRẦN KIỀU NGỌC… HAI KHUÔN MẶT TIÊU BIỂU trong SỰ KIỆN “Không Chống Công, Chỉ Chống Cái Ác” !!

  Trong mấy tuần qua, sự kiện Luật Sư Trần Kiều Ngọc đã tạo nên môt bầu không khí chính trị Việt hải ngoại sôi động. Rất nhiều người bênh và cũng không ít người chống qua lời phát biểu hùng … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment