Daily Archives: October 26, 2017

THI SĨ VIỆT vào SÁCH GIÁO KHOA MỸ !!

Nếu quý vị mở cuốn sách giáo khoa dạy văn chương “Glencoe Literature” do nhà xuất bản McGraw Hill ấn hành, quý vị sẽ thấy một bài thơ của một thi sĩ Việt Nam dịch sang tiếng Anh đi song … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương | Leave a comment