Daily Archives: October 27, 2017

NHỮNG NGƯỜI BẮC KỲ NGÀY XƯA… KHÔNG CÒN NỮA !!

Ngày xưa tôi đã có …… Tôi đã có dân BẮC KỲ như thế truoc 1950 ….Tôi đã viết rất nhiều về Bắc Kỳ, chửi có, khen có, trách có và vừa đấm vừa xoa cũng có. Nhưng khác với … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Bút Ký, Tạp Ghi | Leave a comment