KHÔNG LẼ, KIẾP NÀY MÃI LÀ… DƯ LUẬN VIÊN (?!)

 

 • Tôi yêu Bác Đảng từ thuở, còn thiếu thời
 • Ước mơ khi lớn sẽ được… làm con người
 • Nào ngờ càng lớn thấy mình… như Chó Dại
 • Sủa cắn điên cuồng loạn tính, chẳng nghỉ ngơi!!
 • Trời ơi! sao tôi lại là Dư Luận Viên?
 • Không lẽ kiếp trước tôi là… Con Chó Điên?
 • Cha mẹ sanh tôi, lớn tôi… chữi cha mẹ
 • Bác Đảng chỉ dạy, không thể… đọc Thánh Hiền!!
 • Cứ tưởng làm Dư Luận Viên… là anh hùng!
 • Bây giớ mới biết khác chi… thằng điên khùng
 • Nghe lời Bác-Đảng ra tay, Giết Cha Mẹ
 • Giết ông bà, dẫu biết là… Bất Hiếu Trung!!
 • Ôi hãnh diện gì khi là… Dư Luận Viên
 • Kiếp người không làm, lại làm… Con Chó Điên
 • Cả đời đi theo Bác Đảng… Ăn Phân Bã
 • Nay đã trở thành… Nửa Khùng Khùng! Nửa Điên Điên!!!

Tôi… Không lẽ kiếp này, mãi là… Dư Luận Viên ???

 

/ phan nguyên luân /… thực hiện

 

 

 

 

 

This entry was posted in 6- Văn Học, Thơ Văn Trào Phúng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s