ĐỪNG BỠN CỢT VỚI CHA ÔNG…

No automatic alt text available.

Bản dịch Nam quốc sơn hà đã có trong giáo trình lịch sử Việt từ nhiều thập kỷ, lời dịch hào sảng, mạnh mẽ, dũng khí, vang vọng non sông và được coi là Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt, cớ gì phải dùng một bản dịch khác, không những ngôn từ dở mà khí phách cũng tụt, lại còn thanh minh ngôn ngữ khác nhưng ý nghĩa không thay đổi.

Bài thơ Sông núi nước Nam vốn được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam, với những câu thơ quen thuộc, nay đã được dịch khác đi và in trong SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 khiến nhiều phụ huynh sốc!

Nam quốc sơn hà

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên phân định tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Bản dịch trước đây

Sông Núi Nước Nam

“Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”

Thì nay ở trang 62 sách Ngữ văn lớp 7 tập I, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) phát hành lại dịch như sau:

“Sông núi nước Nam vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở
Giặc dữ cớ sao phạm đến đây
Chúng mày nhất định phải tan vỡ”.

Thơ dịch thì có thể có nhiều bản dịch khác nhau, nhưng phải chọn bản nào hay để đưa vào sách giáo khoa. Bản dịch mới vừa không hay, không có hồn, không có dũng khí bằng bản dịch trước, tại sao lại đưa vào thay bản cũ trong sách giáo khoa? Cứ cho là bản dịch sau không làm thay đổi ý nghĩa bài thơ (ngụy biện, vì đã thay lời là làm thay đổi ý nghĩa) thì cũng không có lý do gì để chiếm chỗ của bản dịch trước (vì dịch dở hơn và muộn hơn). Hơn nữa, bài thơ “thần” với bản dịch cũ đã được nhiều thế hệ người Việt tiếp nhận như “Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta; bài thơ này cũng đã được khắc ở Trường Sa, đừng thay đổi nữa!

Thưa các ngài biên soạn, gỗ đại ngàn cứng chắc như thép với gỗ mục dù vẫn gọi là gỗ nhưng khác hoàn toàn về chất đấy ạ. Phải thay ngay đi, đừng ngổ ngáo, bỡn cợt với cha ông.

/ source from ĐGCĐ’s FB /

No automatic alt text available.
This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s