Daily Archives: November 15, 2017

HE STOP LOVING HER TODAY… Elvis – Priscilla

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

DO I EVER CROSS YOUR MIND… TOM JONES

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

IT WAS LOVE AT FIRST SIGHT… Ernesto Cortzar

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

WHEN THE WAVES DANCE … Ernesto Cortazar

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

ALONE at SEA…

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

ĐỪNG SỢ FACE BOOK !!

  Gặp lại con bạn “cũ rích” học cùng lớp thời học sinh Trung Học quê nhà, nay nó đã là Bác Sĩ Nhi Khoa. Nó thì còn ở “Bển” (ngôn ngữ… Phú Yên), tôi thì vượt biên ra hải … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment

GIẤC MƠ… HÃI HÙNG !!

…sát nhập Medicaid và Medicare vào hệ thống Hillarycare…  Đầu tháng 11 này đánh dấu đúng một năm bà Hillary Clinton trở thành phụ nữ đầu tiên được bầu làm tổng thống Mỹ. Đúng 9 giờ tối ngày 8 tháng … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - BÌnh Luận | Leave a comment