CHỮA BỆNH MẤT NGỦ …

Có một ông trung niên đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ liền hỏi:
– Ông bị bệnh gì, làm sao nói tôi nghe.
– Dạ tôi bị bệnh mất ngủ..
– Lâu chưa?
– Hơn một năm nay rồi bác sĩ ạ, tôi đã nghe những lời khuyên của các bác sĩ trước về luyện tập thể thao, ăn uống điều độ và sinh hoạt tình dục đúng cách mà không khá hơn tí nào cả bác sĩ ạ!
– Thế ông có phải là đảng viên không?

– Tôi thâm niên, 3 đời giòng họ là đảng viên cao cấp, nhưng tôi là bộ đội .
– Ông đã vào họp quốc hội lần nào chưa?
– Tôi thì chưa vào, nhưng có liên quan gì đến việc mất ngủ của tôi.
Bác sĩ trấn an:
– Ông cứ vào đó ngủ là được liền à, tôi chữa cho hơn cả mấy ngàn đảng viên và đã thành công cả 100% rồi. Năm nay đang chọn người mới, ông mua 1 ghế vào trong đó ngồi ngủ đi, ngồi ngủ cũng được chứ đừng nói là nằm!?!

Bệnh nhân: – Con bà nó! chữa bệnh mất ngủ dễ vậy mà nào giờ không nghĩ ra… hèn chi mà đảng viên nào kiếm cho ra bạc triệu đô cúng cho chủ tịch Kim Ngân để mua ghế để chữa bệnh mất ngủ… hay thiệt !!

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s