Daily Archives: November 24, 2017

Thi Sĩ TÔ KIỀU NGÂN và tác phẩm “MẶC KHÁCH SAIGON” …

TÔ KIỀU NGÂN (1926 – 2012) Người ta gọi ông là thi sĩ, cũng thường gọi ông là ngâm sĩ, vì ông làm cả hai việc, mà ngâm thơ trên làn sóng đài phát thanh là việc ông làm thường … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương | Leave a comment