NÃO và NỘI TẠNG… HIẾM QUÝ !!

Một ông nhà giàu ở Saigon  nọ bị bệnh nan y sắp chết, nghe ở Tàu có bán nội tạng,  nên ông ta lập tức bay ra chợ đen nội tạng ở Bắc Kinh.

Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán TIM.Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là: tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo… nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim cộng sản. Ông ta liền hỏi chủ tiệm :

– Tại sao trái tim cộng sản mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả chú ?

Ông chủ tiệm: – Lị không biết, cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.

Ông nhà giàu thắc mắc: – tại sao hiếm ?

ông chủ tiệm: – ấy dà, lị hổng thấy sao ? Cả ngàn thằng cộng sản mới có 1 thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó, mãi dô chứ khách người Việt mấy ông giành mua nhiều lắm…

Mua xong, sau đó ông nhìn qua hàng bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu…nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức nhà nước cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông nhà giàu hỏi chủ tiệm : – Chắc cái bao tử này nó hiếm nên mắc phải không ?

Ông chủ tiệm lắc đầu: – Lị không biết, cái bao tử cộng sản này hổng có hiếm, mà nó tốt !

Ông nhà Giàu châu mầy: – Tốt ra sao hả chú ?

Ông chủ tiệm: – Tốt lắm chứ ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả liêm sĩ và lương tâm bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi kẻo hết…

Ông nhà giàu mua cái bao tử  xong, cuối cùng nhìn vào tủ đông lạnh chưng bày nhiều loại Não. Ở đây cũng có đủ loại não nhưng mắc nhất cũng là não của người cộng sản. ông nhà giàu hỏi ngay: – Lấy tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?

ông chủ tiệm gật đầu cười vui: – Nị khéo chọn ghê! Cả triệu thằng công sản mới có một thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới ! Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền !

Ông nhà giàu gãi đầu: – Con bà nó!!  ở VN có 4 triệu bộ não và nội tạng, mắc gì phải bay qua tận Bắc Kinh ? vậy mà nghĩ không ra…

(hết lời dẫn)

This entry was posted in 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s