California vẫn có nhiều việc lương cao cho người không có bằng cử nhân

Một người đang xem hình ảnh thực tế về xe Volkswagon tại cuộc triển lãm xe ở Los Angeles Convention Center cuối tháng 11, 2017. Bán xe là một trong những nghề không cần bằng cử nhân. (Getty Images)

Những người làm việc muốn kiếm được ít nhất $35,000 một năm đều cần phải có trình độ học vấn trên bậc trung học, nhưng không nhất thiết phải là văn bằng cử nhân.

Đó là kết luận của một cuộc nghiên cứu do đại học Georgetown University về lực lượng lao động của nước Mỹ, vượt ra khỏi điều người ta thường nói rằng mọi học sinh viên đều cần phải nhắm đến một văn bằng đại học bốn năm.

Hoa Kỳ đã mất đi hơn một triệu việc làm văn phòng được trả lương cao. Thế nhưng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy tằng có một cuộc sắp xếp lại cơ cấu đang diễn ra, giữa lúc nhiều chỗ làm tốt mới mở, không đòi phải có một tấm văn bằng cử nhân, đã được tạo ra ở California và những nơi khác.

Bản phúc trình tìm thấy tằng có số lượng việc làm tốt nhiều hơn so với mức người ta biết, dành cho những người làm việc không có văn bằng đại học bốn năm.

Bản phúc trình chia giảm lực lượng lao động của mỗi tiểu bang ra thành nhiều nhóm, dựa vào trình độ học vấn của nhân viên và vào chuyện họ có một công việc “được trả lương cao” hay không. Các tác giả định nghĩa lương cao là $35,000 trở lên đối với những người dưới 45 tuổi, và $45,000 cho những người lớn tuổi hơn. Theo bản phúc trình, tính trên toàn quốc, trong số 123 triệu người trong lực lượng lao động, có khoảng 30 triệu người không có văn bằng cử nhân nhưng đang làm những công việc có mức thu nhập cao.

Ở California, những triển vọng tốt nhất cho giới lao động không có bằng cử nhân là ngành chế tạo sản xuất, các dịch vụ y tế, các hoạt động tài chánh, địa ốc, xây dựng, và thương mại bán lẻ.

Có hai điều nổi bật: Rõ ràng là những người làm việc có văn bằng cử nhân hầu chắc tìm được những công việc lãnh lương cao. Nhưng cũng rõ ràng là rằng những công việc văn phòng đáng tin cậy, như việc sản xuất chế tạo, đều không làm tổn thương các cơ hội dành cho những người làm việc không có văn bằng đại học bốn năm, miễn là họ được huấn luyện về những năng khiếu cần thiết cho những công việc mới này thuộc lãnh vực dịch vụ.

Hệ thống trường đại học cộng đồng của tiểu bang đã tăng số tiền chi tiêu cho việc đào tạo huấn luyện lực lượng lao động, từ $100 triệu cách đây năm năm, lên tới $900 triệu trong năm 2017.

Trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 2015, California đã mất hơn 230,000 việc làm văn phòng lương cao. Thế nhưng số lượng đó được bù đắp bởi việc phát triển 265,000 công việc có tay nghề cao. Cả hai số lượng đó đều được áp dụng cho những người làm việc không có văn bằng cử nhân.

Tính trung bình, các nhân viên có văn bằng cử nhân kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng tiểu bang cho biết có hàng triệu người làm việc thiếu văn bằng cử nhân nhưng thường kiếm được chừng $59,000 đô la một năm. Trong số đó có gần một triệu nhân viên mà trình đội giáo dục chính thức dừng lại ở bậc trung học.
Trong số gần 9 triệu người làm việc ở California không kiếm được văn bằng cử nhân, có khoảng 3.3 triệu người có công việc được trả lương cao. Lực lượng lao động của tiểu bang cũng bao gồm 5.3 người có văn bằng cử nhân hoặc cao hơn, và chừng 3.9 triệu người trong số họ lãnh mức lương cao. Tiền lương tiêu biểu cho người có văn bằng cử nhân làm công việc lãnh lương cao là $84,000, cao hơn mức $59,000 cho những người không có văn bằng cử nhân mà có được việc làm tốt.

Trong những bản phúc trình trước đây, trung tâm Georgetown dự báo rằng đến năm 2020, hai phần ba trong tổng số công việc trong nền kinh tế Mỹ sẽ đòi phải có giáo dục sau trung học, và trình độ đào tạo cao hơn bậc trung học. Trung tâm cũng tìm thấy rằng việc phục hồi kinh tế từ sau cuộc suy thoái đã tạo rất nhiều thuận lợi cho những người làm việc có kinh nghiệm đại học. Trong số 11.6 triệu việc làm được tạo ra, có 11.5 triệu được dành cho những người đã theo học đại học.

Theo Viện Chính Sách Công Cộng California dự đoán, sẽ có tình trạng thiếu hụt năng khiếu nơi những người làm việc có văn bằng cử nhân và những người có một ít trình độ đại học, tổng cộng 2.5 triệu người trong những năm sắp tới.

(source from GeorgeTown University/VD daily)

CHRIS PHAN… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s