BẠN BIẾT GÌ VỀ TIỂU BANG TEXAS CỦA HOA KỲ ?

Sự thật kinh ngạc về bang Texas của Mỹ ít người biết

Theo trang List25.com, trong khong thi gian t năm 1836 đến 1845, Texas tng là mt quc gia đc lp.

Đây là mt trong nhng s tht kinh ngc v bang Texas ca M mà chc hn không phi ai cũng biết.

Texas là tiu bang đông dân th hai và có din tích ln th hai trong s 50 tiu bang ca nước M. Trung bình, c 12 người M thì có mt người sng ti Texas. Theo Huffingtonpost, Texas có nn kinh tế ln th 12 trên thế gii.

Texas dn đu trong ngành công nghip năng lượng gió và người ta có thbt gp “trang tri” gió (nhóm tua bin được dùng đ sn xut ra đin t gió) trên khp bang này. Texas có din tích ln hơn nước Pháp.

70% dân s bang tp trung ti khu vc Texaplex hay còn gi là Tam giác Texas. Khu vc này bao gm hu hết các thành ph ln ca Texas, được bao quanh bi xa l 35, 45 và 10. Tên ca tiu bang này da trên t “tejas” có nghĩa là “nhng người bn”.

Texas có dân s đông hơn c đt nước Australia.. 3 trong tng s 10 thành ph ln nht ca nước M tp trung  Texas. Đó là các thành ph Dallas, Houston và San Antonio.

M có ba mng lưới đin, trong đó có mt mng lưới đin dành cho các bang  min đông, mt cho các bang min tây và mng lưới đin còn li dành riêng cho bang Texas.

Bang Texas tng nm dưới s cai tr ca các nước Tây Ban Nha, Pháp và Mexico. Trong quá kh, nn kinh tế ca Texas tp trung vào nông nghip và gia súc. 

Tuy nhiên, vào thế k 20, vic phát hin ra du m đã biến Texas tr thành mt trong nhng khu vc có nn kinh tế tăng trưởng nhanh nht thế gii. Nếu Texas là mt quc gia đc lp, đây s là nước sn xut du m ln th7 trên thế gii.

Kinh tế Texas bùng n trong nhng năm gn đây. Được biết, trong khong thi gian t năm 2002 đến 2011, Texas đã cung cp thêm gn 1/3 s công vic có thu nhp cao ca nước M. Texas có bit danh là Lone Star State (bang Ngôi sao cô đc) nhm biu th Texas tng là mt nước cng hòa đc lp.

CHRIS PHAN… sưu tập và thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s