Daily Archives: December 22, 2017

SỰ HẤP DẪN CỦA HOA KỲ…

Nói về hành trình đến Mỹ thì mỗi gia đình đều có câu chuyện riêng với những đau buồn cùng niềm vui. Người vượt biển, gọi là thuyền nhân, khi quyết định ra đi là lao mình vào cửa tử. … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, 6- Văn Học, Tạp Ghi, Tin Tức - Hoa Kỳ | Leave a comment