Luật thuế mới: cải tổ lớn nhất từ năm 1986 đến nay.

Dưới đây là một số chi tiết quan trọng của luật thuế mới, chính thức có hiệu lực năm 2018:

1/ Tax rate thấp hơn: Mỗi tax rate mới đều giảm vài phần trăm so với tax rate cũ. Vẫn còn nguyên 7 rate như trước đây.

2/ Standard deduction tăng gần gấp đôi, từ $6,350 lên $12,000 cho mỗi đầu người.

3/ Bù lại, personal exemption sẽ được hủy bỏ. Mỗi cá nhân, kể cả dependent, sẽ không được trừ $4,050 như trước đây.

4/ Tiền thuế lợi tức trả cho tiểu bang, thuế nhà, thuế xe tổng cộng không được trừ quá $10,000.

5/ Credit cho con cái (dependent) dưới 17 tuổi sẽ tăng gấp đôi, từ $1,000 lên $2,000, trong đó có $1,400 được gọi là refundable (có nghĩa không phải đóng thuế cũng được nhận tiền)

6/ Dependent trên 17 tuổi, kể cả cha mẹ, sẽ được $500 credit. Trước đây thành phần này không có credit nào.

7/ Cái gọi là “Alternative Minimum Tax” sẽ không còn ảnh hưởng đến nhiều người thụ thuế như trước. “AMT exemption” sẽ tăng lên $73,000 cho độc thân và $109,400 cho vợ chồng khai chung.

8/ Tiền lời phải trả cho nợ mua nhà: chỉ được trừ tiền lời trên số nợ không quá $750,000 (trước đây là $1,000,000)

9/ Tiền lời phải trả cho nợ “home equity loan” sẽ không được trừ.

10/ Tiền lời phải trả cho nợ đi học (student loan), tiền trả cho y tế, sức khỏe,(medical expenses), tiền thầy cô mua dụng cụ cho học đường (educator expenses): vẫn còn được trừ. Tiền credit cho sinh viên đại học vẫn còn hiệu lực: $2,500 mỗi năm cho sinh viên học trình cấp cử nhân (American Opportunity Credit).

11/ Người mua xe “electric vehicle” vẫn được hưởng $7,500 credit.

12/ Tiền lời từ bán căn nhà chính (primary residence): vẫn như cũ, không phải đóng thuế nếu lời dưới $250,000 cho độc thân, $500,000 cho vợ chồng khai chung.

13/ Quỹ tiết kiệm học vấn 529 nay có thể được dùng để trả cho con em học cấp trung học hoặc thấp hơn.

14/ Tiền phí tổn dọn nhà vì công ăn việc làm (moving expenses): sẽ không được trừ.

15/ Tiền cấp dưỡng cho vợ chồng ly dị (alimony): những ai đã và đang trừ vẫn tiếp tục trừ, và người nhận tiền phải khai income. Nếu án lệnh (divorce decree) ký sau ngày 31 tháng 12 năm 2018, vợ/chồng ly dị sẽ không còn được trừ, và người nhận tiền cấp dưỡng cũng không cần phải khai income.

16/ Tiền người đi làm bỏ ra để tiêu cho những khoản liên quan đến việc làm (employee business expenses) nhưng không được chủ bồi hoàn sẽ không còn trừ được nữa.

17/ Tài sản mất vì trộm cắp (theft) hay tai nạn (casualty) sẽ không được trừ, ngoại trừ liên quan đến “national disaster” (thí dụ như bão lụt, cháy rừng, động đất… được TT Hoa Kỳ công nhận). Nhà cháy vì hỏa hoạn, lụt vì mưa to, bể ống nước…. sẽ không được khấu trừ như xưa.

18/ Self employed, LLC, Partnership, S-Corporation… sẽ được trừ 20% tiền thu nhập.

19/ Sẽ có rất ít người phải đóng “Estate tax” vì số tiền giới hạn sẽ tăng lên gấp đôi.

20/ Bắt đầu năm 2019, dân Mỹ sẽ không bị bắt buộc phải mua bảo hiểm sức khỏe nữa. Cái gọi là “Shared Responsibility Payment” (trên thực tế là tiền phạt) sẽ không còn.

21/ Tax rate của các công ty (corporation) sẽ giảm từ 35% xuống còn 21%. Corporation sẽ không lo phải đóng “alternative minimum tax”.

Phần lớn các thay đổi chỉ có hiệu lực bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2025. Sau đó sẽ tùy thuộc vào Quốc Hội.

Quan trọngTừ đây đến cuối năm 2017, ai có thể trả thêm tiền mortgage, tiền lời từ home equity loan, thuế tài sản còn nợ hoặc có thể xin đóng thêm, thuế lợi tức tiểu bang chưa trả hết, tiền lạc quyên cứu trợ cho các tổ chức từ thiện… nên trả ngay để có thể khấu trừ thêm trên hồ sơ thuế năm 2017 vì sang đến năm 2018 tổng số tiền khấu trừ bằng cách “Itemized deduction” sẽ không bằng số tiền “standard deduction”

(MOTGOCPHO.COM – tính đến ngày 20/12/2017)

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Hoa Kỳ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s