TIẾN SĨ LUẬT J. ĐỖ VINH  TUYÊN CHIẾN VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

SAU KHI TIẾN SĨ LUẬT J. ĐỖ VINH

TUYÊN CHIẾN VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG LIVESTREAM VIỆT STAR ONLINE

 

 NHẬN XÉT RẰNG:

Đảng Cộng Sản Việt Nam BẤT TÀI BẤT TƯỚNG, BÁN NƯỚC HẠI DÂN đã vãi đái trong quần khi nghe Tiến sĩ Joe Đỗ Vinh, Chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Thống Nhất Đảng (VIỆT DÂN) công khai tuyên chiến với Cộng Sản Việt Nam, 22 Tháng 12, 2017;

NHẬN XÉT RẰNG:

Đảng Cộng Sản Việt Nam VỚI ĐỘI NGŨ CU-LI TRÍ THỨC 10 VẠN QUÂN “Vừa Hồng vừa Chuyên” chỉ là một lũ Việt Cộng Nô ăn tục nói phét đã và đang bị VIỆT DÂN dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Joe Đỗ Vinh tiêu diệt bằng TIẾNG NÓI SỰ THẬT;

NHẬN XÉT RẰNG:

Đảng Cộng Sản Việt Nam TUYÊN TRUYỀN LÁO LẾU Rằng:  TP.HCM “Có một Đảng bộ với hơn 220.000 đảng viên, là nơi tập hợp đông đảo các giới đồng bào, văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên, người lao động , sinh viên… cả nước tụ về, và luôn là nơi trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch.”  NHƯNG SỰ THẬT LÀ 220.000 đảng viên này chính là THẾ LỰC THÙ ĐỊCH SẼ LẬT ĐỔ CỘNG SẢN VIỆT NAM;

THẾ CHO NÊN:

TOÀN THỂ VIỆT DÂN HÃY CHUẨN BỊ MỘT CUỘC VẬN ĐỘNG TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỂ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VÀ CÔNG BỐ SỰ THÀNH HÌNH CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ THỐNG NHẤT KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ CAI TRỊ CỦA VIỆT CỘNG VÀ TRUNG CỘNG.  Thời điểm thuận lợi cho công cuộc này là ngay sau khi Bảo Tembin vượt qua và trong lúc Việt Cộng HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN sẽ dâng luôn những gì còn lại ở Hoàng Sa Trường Sa kể cả đão Đá Tây (West London Reef) cho Trung Cộng.

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/bac-kinh-vu-cao-ha-noi-khong-ngung-xam-lan-lanh-tho-tren-bien-dong/

https://tuoitre.vn/hon-10-000-nguoi-trong-luc-luong-47-dau-tranh-tren-mang-20171225150602912.htm

NHÂN DÂN TA HÃY ĐỨNG LÊN

ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI CHỦ QUYỀN!!!

THE RESISTANCE HAS BEGUN

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Góc Chính Trị. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s