ĐÀM THOẠI VỚI NỮ KÝ GIẢ CHIẾN TRƯỜNG – TÁC GIẢ “CHINH CHIẾN ĐIÊU LINH”…

Topic: Phóng Sự “nhân vật cộng đồng Việt hải ngoại”(1-7-2018)

Title: Nói chuyện với nữ ký giả Kiều Mỹ Duyên

Audio: VietStar Media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s