Trộm nhầm xe chở quan tài

Related image

Một bọn ăn trộm xe vận tải đã bị tổ trác khi trộm nhằm xe chở 12 quan tài trên đường đến lò thiêu vào tuần trước. Có lẽ chỉ lo chạy bán mạng thoát thân nên họ không biết đến 12 chiếc quan tài trong xe cho đến khi đến một khu rừng nằm ở trung tâm Ba Lan. Thoạt tiên, họ bỏ 12 quan tài đựng xác ở một khu rừng gần thành phố Konin của Ba Lan, rồi có lẽ cảm thấy vụ trộm hỏng rồi, bỏ xe vận tải cách đấy 40km. Cảnh sát Ba Lan tìm thấy quan tài lẫn xe tải, đã bắt 3 người để điều tra và đang lùng bắt thêm hai người nữa. Những quan tài đang được xem xét trước khi trả về Đức. Nhóm ăn trộm này có thể liên hệ đến vụ trộm ba xe vận tải tuần trước gần Berlin và cũng chỉ cách biên giới Ba Lan 70km.

sưu tầm

This entry was posted in 7- Văn Nghệ, 8- Đời Sống, CHUYỆN VUI, Văn Nghệ - HÌnh/Videos Lạ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s