Daily Archives: January 13, 2018

KỶ NIỆM… Thái Hiền / Phạm Duy

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

KHÔNG CÒN MÙA THU… Khánh Hà

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

PERFECT DUET… Ed Sheeran / Beyonce’

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

GÓT KHUYA ĐƯỜNG VỀ… Du Tử Lê / Mai Hoài Thu

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

CHỈ NHỚ NGƯỜI THÔI ĐỦ HẾT ĐỜI… Lê Uyên

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

NHÀ ANH NHÀ EM… Mạnh Đình / Như Quỳnh

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HAI SẮC HOA TIGON… Như Quỳnh

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HOA TRINH NỮ… Như Quỳnh / Trần Thiện Thanh

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

HUẾ XƯA… .Như Quỳnh / Thành An / Lê Minh Bằng

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment

MƯA TRÊN PHỐ HUẾ… Quang Lê / Minh Kỳ

Posted in 0 - Uncategorized, 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Tặng Nhạc cho Bạn | Leave a comment