Daily Archives: January 18, 2018

HỒ XUÂN HƯƠNG…. VÀ NHỮNG TUYỆT TÁC VĂN CHƯƠNG VIỆT !

   Ngồi buồn nhớ chị Xuân Hương Hồn thơ còn hãy như nhường trêu ai.. (Giấc mộng con của Tản Đà) Hồ Xuân Hương con ông Hồ Phi Diễn  (1703-1786) ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tại … Continue reading

Posted in 6- Văn Học, Chốn Văn Chương | Leave a comment

NHỮNG HÌNH LUẬT MỚI VÀ MỨC PHẠT DÀNH CHO NGƯỜI LÁI XE Ở TIỂU BANG CALIFORNIA

(source video from ABC23-TV)   TẤT CẢ TIỀN PHẠT ĐỀU TĂNG … Tiểu bang California sẽ tăng mức phạt các lỗi phạm luật khi lái xe, đặc biệt các lỗi như vứt tàn thuốc ra đường khi đang lái xe, … Continue reading

Posted in 5- Tin Tức, Tin Tức - Cộng Đồng, Tin Tức - Hoa Kỳ, Tin Tức - Địa Phương | Leave a comment

ABBA… NHỮNG CHÚ HẢI ÂU TRẮNG NƠI VÙNG TUYẾT PHỦ !!

https://www.youtube.com/watch?v=2Pg5NMGOlEE (knowing me knowing you) ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH “ÂM NHẠC QUỐC TẾ CỦA MỌI THỜI ĐẠI” DO PHAN NGUYEN LUAN BIÊN SOẠN VÀ THỰC HIỆN…. ÂM NHẠC CỦA MỘT THỜI XA XĂM QUAY VỀ VỚI NHỮNG ÂM ĐIỆU LUÔN … Continue reading

Posted in 7- Văn Nghệ, Văn Nghệ - Nhạc Yêu Cầu, Văn Nghệ - Youtube Cá Nhân | Leave a comment