NHÂN VIÊN SIÊU THỊ 99 RANCH SUPERMAKET CHỞ THỊT HEO BỪA BÃI BỊ SỞ VỆ SINH… “HỎI THĂM” !!

Topic: Tin Tổng Hợp Buổi Sáng… /VN/Hoa Kỳ/Địa Phương/Cộng Đồng

Title: Siêu Thị 99 Ranch SuperMarket Bị Sở Vệ Sinh… “hỏi thăm”

Audio: VietStar Media

/ phan nguyên luân /… thực hiện

This entry was posted in 5- Tin Tức, Video & Audio Thời Sự. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s